Book cover
Petkovski Kwaliteitsmanagement Advies is een onafhankelijke partner die op deskundige en pragmatische wijze organisaties ondersteunt met oplossingen voor vraagstukken waar kwaliteit en aanverwante disciplines zoals compliance en business excellence een speerpunt zijn.

Kwaliteit is gratis maar je krijgt het niet cadeau!

De achterliggende filosofie van Petkovski-Kwaliteitsmanagement Advies is afgebeeld in onderstaand model dat waardecreatie met kwaliteit symboliseert.

Triangle

Product

Het eerste krachtenveld ‘product’ staat voor de eigenschappen van een product of dienst die de beoogde behoeftes van de klant dient te bevredigen (conformity - the voice of the customer).

Regelgeving

Het tweede krachtenveld ‘regelgeving’ staat voor de wetten, regels en richtlijnen waar een organisatie in haar branche zich aan dient te houden (compliance - the voice of the law/regulations).

Kwaliteitsvakmanschap

Het derde krachtenveld dat wij ‘kwaliteitsvakmanschap’ noemen, staat voor het vermogen van een organisatie om waarde voor haarzelf en haar belanghebbenden met kwaliteit te creëren (performance - the voice of your company).


Het drijvende mechanisme dat deze krachtenvelden in beweging en elkaars verbinding brengt is de UPDCA-cyclus dat staat voor Understand, Plan, Do, Check en Act. UPDCA is een gemodificeerde PDCA-cyclus die begint met de fase ‘Understand’. Immers, het goed begrijpen van de zakelijke context waarin een organisatie opereert is de eerste onontbeerlijke stap om het juiste plan te definiëren en deze vervolgens in werking te stellen. Deze cruciale fase dient inzicht over de drie krachtenvelden te verschaffen en kan samengevat worden als:

  • Begrijp jouw klanten en hun verwachtingen;
  • Begrijp de regulatieven in de markt waarin je opereert;
  • Begrijp jouw eigen bedrijfsvoering in relatie tot jouw klanten en de toepasbare regelgeving.